Certifieringar

Läs mer om våra certifieringar

ISO 9001 CERTIFIERING

Vi är självklart certifierade enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001. Därmed har vi förbundit oss att följa ett antal riktlinjer för kundnöjdhet, kvalitet, förbättringsinitiativ, leverantörsstyrning, innovation och produktutveckling.

För oss är ISO 9001 certifiering inte bara ett papper, utan en aktiv del av vardagen. Vi gör stora ansträngningar för att vara proaktiva för dessa parametrar, och använda det som ett värdefullt verktyg i hela organisationen – och på våra fabriker i Danmark och Kina.

På Niebuhr Gears behandlar vi varandra internt utifrån en ”kund-till-kund”-relation, där en avdelning/funktion förmedlar en produkt eller en mellanprodukt till en annan avdelning/funktion, och på så sätt skapas en enhetlig och stark värdekedja i företaget .

Våra interna processer – och vår dokumentation – är viktiga för våra kunder som upplever insyn i alla delar av företaget. För Niebuhr Gears bidrar ISO 9001 certifieringen till att upprätthålla en förtroendefull relation mellan avdelningarna – och mellan Niebuhr Gears och varje kund.

Hämta ISO 9001 certifikat - Ikast & Tianjin


ISO 14001 CERTIFIERING

Som en ledande global leverantör av kugghjul strävar Niebuhr Gears efter att minimera sitt klimatavtryck.

Niebuhr Gears åtar sig att följa nationella, regionala och lokala miljölagar och förordningar.

Varje enskild medarbetare vid Niebuhr Gears har som gemensamt mål att upprätthålla vår ISO14001 certifiering och ständigt sträva efter förbättringar på detta område.

På Niebuhr Gears A/S är vi medvetna om att vi har ett gemensamt ansvar för att värna om miljön.

Därför har vi valt att certifiera oss enligt ISO14001 hos DNV-GL och åtagit oss att värdesätta miljön på samma sätt som alla andra parametrar i vårt företag.

Certifieringen pågår under hela 2019. Vår fabrik i Kina var först ut och vi är nu ISO 14001 certifierade i Kina. Under sista kvartalet 2019 kommer även våra danska fabriker att bli ISO14001 certifierade.

Hämta ISO 14001 certifikat - Ikast
Hämta ISO 14001 certifikat - Tianjin

keyboard_arrow_up