Rolls-Royce

TILL HAVS MED ETT VÄRLDSBERÖMT MÄRKE

PRIORITERAD LEVERANTÖR FÖR DEN MARINA SEKTORN


Det anrika varumärket Rolls-Royce omfattar inte bara lyxbilar i miljonlassen utan även flygplansmotorer och lösningar inom energisektorn. Men i själva verket har den brittiska koncernen även en global marindivision, som förser militära örlogsfartyg och kommersiell sjöfartsindustri med ett brett utbud av teknisk utrustning.

Niebuhr Gears har varit leverantör till Rolls-Royce i mer än tio år och 2015 blev vi utnämnda till prioriterad leverantör för den marina sektorn. Detta innebär att Niebuhr Gears på alla punkter har utnämnts till en pålitlig partner som beslutsfattare på Rolls-Royce kan kontakta när det ska levereras nya kugghjulslösningar.

Niebuhr Gears levererar kraftiga cylindriska kugghjul till vinschar som används för så kallade ROV (Remote Operated Vessels), undervattensfarkoster som fjärrstyrs från stora fartyg. Fartygen används för att bl.a. med hjälp av ljudvågor lokalisera oljefyndigheter över ett 20 kvadratkilometer stort område på havsbotten.

Det säger sig självt att vi är stolta över att ha fått erkännande från Rolls-Royce Marine och strävar efter att leva upp till de högt ställda kvalitetskraven från det världsberömda varumärket.

Du kan läsa mer om Rolls-Royce Marine här.

Dela dette kundcase

keyboard_arrow_up