LÄR KÄNNA NIEBUHR

FÖREDRAR DU OCKSÅ LÅNGA OCH GIVANDE RELATIONER?

VI TROR PÅ VÄRDET AV GODA, NÄRA SAMARBETEN

Det är självklart att vi inte uppfattar våra kunder som kunder i traditionell mening. Vi vill hellre tala om ett långsiktigt partnerskap där vi arbetar tillsammans i alla processer och ömsesidigt utvecklar varandra med största möjliga mervärde för bägge parter.

Nära samarbete gäller i alla avseenden. Det gäller i det förberedande arbetet med beräkningar, i valet av rätt råvaror, i den tekniska sparringen under processen och i exakt dokumentation av produktkvaliteten – för att inte tala om hela det logistiska samarbetet.

Som samarbetspartner kan du förvänta dig en hög servicenivå hos Niebuhr Gears. Vår företagskultur – med ett starkt fokus på produktkvalitet, flexibilitet och öppenhet i alla processer – gör det möjligt att serva ditt företag hela vägen.

Lyckligtvis uppskattar våra kunder samarbetet. De flesta kunder har vi samarbetat med i flera år, och vi har ofta varit på en gemensam ”utvecklingsresa”. Det skapar starka band mellan den enskilda kunden (samarbetspartnern) och Niebuhr Gears – både på en personlig och professionell nivå.

LÄS MER OM VÅRA historia

VI ARBETAR FÖR DIG

OCH VI UTMANAR DIG ATT UTMANA OSS

 

Being Present

Focused, supportive and professional communication and cooperation.

Always Accurate

Meeting demands to the satisfaction of all stakeholders.

Innovative Behavior

Achieving continuous improvements, new solutions and Technologies.

Staying Trustworthy

Securing strong relations through honest, open and supportive behaviour.

Genom kunskap, precision och flexibilitet garanterar vi ditt företags framtida rörelse och hållbarhet.


SE VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG

HOS OSS ÄR DU INTE BARA ÄNNU EN KUND

VI TAR SAMARBETET ETT STEG LÄNGRE

I vår värld är bra kundrelationer lika med ett långsiktigt partnerskap där vi arbetar tillsammans i alla delar av processen. Och skapar utveckling med största möjliga ömsesidiga mervärde.

Samarbetet gäller hela vägen: I den inledande dokumentationsbedömningen, urvalet och upphandlingen av råvaror, den tekniska sparringen under processen, den specifika kvalitetsdokumentation – och I logistiken.

I nära samarbete strävar vi ständigt framåt och ser växellösningar för framtiden. Baserat på innovation, nya idéer, flexibilitet – och en ständig strävan efter perfektion. Det håller oss och våra samarbetspartners i en hälsosam och säker rörelse.
 

Läs mer om dina möjligheter

Service

Vi erbjuder inte bara våra samarbetspartners att producera utan också ATT lagerföra deras kugghjul. Det innebär att vi med kort varsel kan leverera ”just in time” och i rätt mängder – och garanterar därmed att ni är körklara så snabbt som möjligt.

Rådgivning

Genom våra råd och rådgivning ser vi till att du som partner kan fatta rätt beslut och utföra dem som om det hade varit du som suttit på den relevanta kompetensen och kunskapen.

Processen

I samarbetet med kunder vid nya projekt och utmaningar, övervakar och dokumenterar vi alla aspekter av processen. Detta säkerställer att allt sker i rätt hastighet, men ännu viktigare, att alla aspekter av projektet definieras med bästa möjliga fördelar för alla inblandade parter.

SAMARBETE

Detta är förmodligen den viktigaste funktionen i vårt sätt att arbeta. Att arbeta tillsammans med oss är ett partnerskap. Både du och vi ska utvecklas och dra nytta av samarbetet. Det är en utopi att tro att ensam är stark. Vår erfarenhet visar att ärligt och engagerat samarbete stärker oss alla.

keyboard_arrow_up