VI TAR VÅRT ANSVAR

NIEBUHR GEARS HAR EN TYDLIG CSR-POLICY

VI GER LITE MER – ÄVEN NÄR DET GÄLLER SOCIALT ANSVAR


Hos Niebuhr Gears är vi medvetna om att vi har ett socialt ansvar. Därför ska alla våra bolag hela tiden följa riktlinjerna i vår CSR-policy (Corporate Social Responsibility). Vi måste naturligtvis följa gällande lagstiftning, internationella normer och mänskliga rättigheter.

Det räcker dock inte för Niebuhr Gears. På en rad områden har vi definierat spelreglerna för att vara en samarbetspartner med oss som anställd, kund eller leverantör. Vi vill på alla sätt vara ett trovärdigt företag som kombinerar hög etik och moral med professionella och affärsmässiga beslut.

Vi har utarbetat en internationellt giltig CSR-policy som ger tydliga riktlinjer för följande områden:

GÄLLANDE LAGAR OCH INTERNATIONELLA STANDARDER

Niebuhr Gears kommer alltid att uppfylla gällande lagar i de länder där vi tillverkar våra produkter. Om dansk lagstiftning eller internationella standarder föreskriver strängare regler kommer Niebuhr Gears så långt som möjligt att leva upp till dessa.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi accepterar gällande mänskliga rättigheter. Vi tolererar inte barnarbete eller tvångsarbete i egna företag eller hos underleverantörer och deras partners. Vi diskriminerar inte på grund av kön, religion eller sexualitet – och strävar efter att i alla aspekter behandla våra medarbetare rättvist.

MEDARBETARNAS RÄTTIGHETER

Hos Niebuhr Gears har vi beskrivit relevanta faktorer som maximal arbetstid, viloperioder, löner och betalning vid sjukdom och semestrar. Vi har beskrivit hur informationen finns tillgänglig i företaget och hur vi involverar och engagerar oss i medarbetarnas förhållanden.

ARBETSMILJÖN

Våra arbetsmiljöinsatser är inriktade på att förebygga och skydda alla medarbetare mot hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen. Därför arbetar vi med följande:

  • Att ersätta farliga ämnen med mindre farliga ämnen
  • Att minimera olyckor genom utbildning, dokumentation av olyckor samt beredskapsplaner
  • Att utarbeta säkerhetsdatablad och arbetsinstruktioner på värdlandets språk
  • Att förse alla medarbetare med nödvändig säkerhetsutrustning utan att det ger medarbetaren extra kostnader

MILJÖ

På miljöarbetet arbetar Niebuhr Gears med följande:

  • Att säkerställa en hållbar resursförbrukning
  • Att ersätta farliga ämnen med mindre farliga
  • Att undvika onödigt avfall
  • Att garantera en säker hantering av avfallet
  • Att återvinna avfall där det är möjligt

Hos Niebuhr Gears utbildar vi medarbetarna i att hantera och genomföra de åtgärder det finns beslut om att införa.

ANTI–KORRUPTION

Niebuhr Gears tolererar inte korruption, varken direkt eller indirekt. Våra medarbetare får inte ta emot någon form av mutor och inte ge särskilda fördelar åt kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer, arbetsgivare eller tjänstemän. Vi accepterar inte mutor genom mellanhänder eller de så kallade facilitation payments (små betalningar som skyndar på ett beslut eller aktivitet).

FÖRSTÅELSE FÖR KULTURSKILLNADER

Det är självklart att vi förstår och tar hänsyn till kulturella skillnader både inom och utanför landets gränser. Vi tar hänsyn till värdlandets kultur och anpassar oss till den när vi representerar Niebuhr Gears utomlands. Våra medarbetare blir utbildade i att kunna hantera några av de kulturer vi möter i koncernbolagen.

LOKALT ENGAGEMANG

Niebuhr Gears kommer i möjligaste mån att bidra positivt till de lokalsamhällen där företagen ingår. Vi vill stödja civila institutioner och visa engagemang i form av donationer, engagera oss i nätverk eller utföra volontärarbete till förmån för lokalområdet.

HAR DU FRÅGOR OM VÅR CSR-POLICY?

Ställ gärna frågor till oss

Telefon: +45 9660 5050
E-post: niebuhr@niebuhr.dk

Kontakta oss

keyboard_arrow_up