FAI


Om du som kund har krav på att en eller flera ämnen ska dokumenteras i en First Article Inspection, Initial Sample Inspection Report (ISIR) eller andra former av dokumentation för den första produktionen, så vi har stor erfarenhet inom detta.

Vi kan göra dessa utifrån dina kundspecificerade dokument, men vi har också våra egna mallar om du inte vill lägga tid på att specificera detta.

keyboard_arrow_up