HÄRDNINGSRAPPORTER


För varje härdning hos Niebuhr Gears dokumenterar vi ythårdheten på ämnet och härdningsdjupet på en medföljande provbit. Detta gäller såväl tillsatshärdning (HV-test) som induktionshärdning (UT-test).

Dessutom visar en elektronisk logg exakt hur den enskilda härdningsprocessen har framskridit. På så sätt har vi dokumentation för alla kritiska delar av processen.

keyboard_arrow_up